Podział pieniędzy na zadania publiczne

Podział pieniędzy na zadania publiczne

15 lutego, 2022 0 przez Redakcja

Wyniki otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych zostały ostatecznie ogłoszone przez Gminę Ostróda. Kim są zwycięzcy?

Do rywalizacji stanęło 15 ofert

Spośród 15 ofert, które wzięły udział w otwartym konkursie, jedna – z Fundacji Instytut Białowieski w Białymstoku – nie spełniła wymogów konkursu. Co więcej, oferta została złożona po terminie i dlatego nie została rozpatrzona przez komisję.

Łączna kwota, która została wyliczona na podstawie Uchwały Nr XXXIX/327/2021 na 2022 r., wynosi 416 500 zł. Gmina Ostróda ogłosiła już, w jaki sposób środki te zostaną rozdysponowane.

Mianowicie: Zadaniem nr. 1 to popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim. Na realizację tego zadania złożono 6 ofert, a kwota przeznaczona w budżecie Gminy Ostróda wynosi 207 000 zł. Kolejnym zadaniem to popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży sportów walk wschodu. Złożono 2 oferty, a na realizację przewidziano 8 000 zł.

Gmina Ostród planuje również popularyzację lekkiej atletyki, tenisa stołowego, oraz tenisa ziemnego w środowisku wiejskim. Zostaną przekazane środki na dowóz dzieci i młodzieży w niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie, upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej, oraz na działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, za pomocą prowadzenia medium internetowego.