Wystartował nabór wniosków o pożyczki, udzielanych przez WMARR SA

Wystartował nabór wniosków o pożyczki, udzielanych przez WMARR SA

6 kwietnia, 2020 0 przez Redakcja

Rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie pożyczki przez Regionalny Fundusz Pożyczkowy WMARR SA. Dostępne wsparcie jest przeznaczone dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

Niezbędne kryteria do spełnienia
Właściciel takiego przedsiębiorca musi spełniać warunek, a mianowicie musi mieć siedzibę firmy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub inwestować na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Forma wsparcia przedsiębiorców
Pozyskane środki mają pomóc firmom podnieść konkurencyjność lub otworzyć nową firmę. Można je przeznaczyć na takie działania, jak: zakup środków trwałych, zakup przedmiotów, o których mowa w pkt. 1 niezaliczonych do środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług obcych np. robót: budowlanych, zakup środków obrotowych, kaucje, zaliczki, opłaty franczyzowe. Wsparcie finansowe jest udzielane w ramach następujących programów: „Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” oraz „Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach”.